• زودپزعرق ساز
  • دیگ تقطیر
  • عرق ساز
  • عرق ساز
  • کندانسوربرودت
  • انواع الکل سنج

دیگ ودستگاه تقطیر عرق ساز ► ◕‿◕ ◄

کندانسوربرودتی زمان تقطیر ►◕‿◕◄

کویل لوله مسی

1,100,000تومان

لوازم جانبی پروسه تقطیر ►◕‿◕◄

الکل سنج آلمانی

550,000تومان

الکل سنج فرانسه

70,000تومان

الکل سنج چینی

60,000تومان

ترمومانومتر

430,000تومان

ترمومتر آنالوگ

65,000تومان

ترمومترآنالوگ

330,000تومان

توری مسی1.5متری

90,000تومان

دماسنج جیوه ای

70,000تومان

دماسنج دیجیتالی

120,000تومان

جدید

ریجنت باتل

690,000تومان

ریجنت باتل

490,000تومان

ریسه مسی1متری

60,000تومان

سختی سنج آبTDS

130,000تومان

مزور منقاری

95,000تومان

آشپزخانه صنعتی

تشتک زن بطری

800,000تومان

تشتک زن بطری

600,000تومان

تشتک فلزی

55,000تومان

سماوراستیل گازی

1,700,000تومان

منقل صحرایی ساج

490,000تومان

چوب پنبه زن

1,400,000تومان

ظروف لازم درپروسه تخمیروتقطیر ► ◕‿◕ ◄

تشتک فلزی

55,000تومان

قیف پلاستیکی

55,000تومان

جدید

چیپس بلوط

120,000تومان

سیفون مایعات

130,000تومان

تخفیف

سیفون مایعات

160,000تومان 190,000تومان

چوب یاناگت بلوط

160,000تومان

موم آب بندی بطری

190,000تومان

چوب یاناگت بلوط

210,000تومان

تشتک زن بطری

600,000تومان

تشتک زن بطری

800,000تومان

بشکه بلوط 3لیتری

3,300,000تومان

بشکه بلوط 5لیتری

4,300,000تومان

بشکه بلوط 10لیتری

5,600,000تومان

✓ابزارولوازم پروسه تخمیر ►Θ‿Θ◄

اسید لاکتیک

70,000تومان

چوب پنبه18در22

70,000تومان

آلفا آمیلاز

80,000تومان

کربنات کلسیم

80,000تومان

گلیسرین

80,000تومان

شربت فروکتوز

85,000تومان

زلال کننده

85,000تومان

جدید

چوب پنبه23در30

100,000تومان

مالت اکسترکت

110,000تومان

حذف کننده کلر

125,000تومان

سیفون مایعات

130,000تومان

یست اکسترکت

130,000تومان

زلال کننده

140,000تومان

مخمرفرانسوی

140,000تومان

تخفیف

سیفون مایعات

160,000تومان 190,000تومان

رازک

180,000تومان

پارو چوبی

180,000تومان

موم آب بندی بطری

190,000تومان

پارو چوبی

210,000تومان

تشتک زن بطری

600,000تومان