• کندانسوربرودت
  • عرق ساز
  • عرق ساز
  • دیگ تقطیر
  • انواع الکل سنج

هوالرزاق

فروشگاه اینترنتی مهاجراستیل

مرکزتهیه وتوزیع صفرتاصدابزار ولوازم صنعت تخمیر وتقطیردرسراسرایران


امکان  فروش آنلاین شبانه روزی داخل سایت بدون نیازبه فروشنده کالای خودرا انتخاب وتوسط سیستم

هوش مصنوعی پس ازصدورفاکتورسیستم شمارابه درگاه پرداخت بانکی متصل هزینه سفارش راباتمامی

کارتهای بانکی پرداخت ومنتظر دریافت سفارش خوددرمنزل باشید.سفارش سریع به آدرس  شماارسال میشود.

دستگاه تقطیرخارجی

دستگاه تقطیر ► مشاهده بیشتر ◄

فهرست کندانسورها►مشاهده بیشتر◄

کویل لوله مسی

2,500,000تومان

✓لوازم مصرفی ►مشاهده بیشتر◄

اسید لاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسانس انبه1000cc

1,660,000تومان

اسانس انبه250cc

440,000تومان

اسانس رازیانه1000cc

2,300,000تومان

اسانس رازیانه250cc

590,000تومان

اسانس سیب1000cc

1,620,000تومان

اسانس سیب250cc

430,000تومان

اسانس شکلات1000cc

1,620,000تومان

اسانس شکلات250cc

430,000تومان

اسانس لیمو1000cc

1,620,000تومان

اسانس لیمو250cc

430,000تومان

اسانس نارگیل1000cc

4,000,000تومان

اسانس کشمش1000cc

1,620,000تومان

اسانس کشمش250cc

430,000تومان

اسانس گلاب1000cc

3,700,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

تشتک آسان بازشو

240,000تومان

تشتک فلزی

650,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

ظروف تخمیروتقطیر ► مشاهده بیشتر ◄

الکل سنج روسی

80,000تومان

الکل سنج چینی

80,000تومان

شیلدمسی1متری

80,000تومان

قیف پلاستیکی

80,000تومان

کاغذ صافی 3تایی

90,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

چوب پنبه18در22

100,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

دماسنج انالوگ

150,000تومان

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان

سختی سنجtds

150,000تومان

مزور منقاری

150,000تومان

چوب پنبه23در30

150,000تومان

کربنات کلسیم

150,000تومان

تبدیل2به1

160,000تومان

الکل سنج فرانسه

180,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

اسید لاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

لوازم جانبی تقطییر►مشاهده بیشتر◄

اسید لاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسانس انبه1000cc

1,660,000تومان

اسانس انبه250cc

440,000تومان

اسانس رازیانه1000cc

2,300,000تومان

اسانس رازیانه250cc

590,000تومان

اسانس سیب1000cc

1,620,000تومان

اسانس سیب250cc

430,000تومان

اسانس شکلات1000cc

1,620,000تومان

اسانس شکلات250cc

430,000تومان

اسانس لیمو1000cc

1,620,000تومان

اسانس لیمو250cc

430,000تومان

اسانس نارگیل1000cc

4,000,000تومان

اسانس کشمش1000cc

1,620,000تومان

اسانس کشمش250cc

430,000تومان

اسانس گلاب1000cc

3,700,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

الکل سنج آلمانی

1,250,000تومان

الکل سنج روسی

80,000تومان

الکل سنج فرانسه

180,000تومان

الکل سنج چینی

80,000تومان

تبدیل2به1

160,000تومان

ترمومانومتر

600,000تومان

ترمومترآنالوگ

630,000تومان

تشتک آسان بازشو

240,000تومان

تشتک فلزی

650,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

دماسنج انالوگ

150,000تومان

آشپزخانه صنعتی► مشاهده بیشتر ◄

کره گیر

1,600,000تومان

چوب پنبه23در30

150,000تومان

چوب پنبه18در22

100,000تومان

چوب پنبه زن مشتی

350,000تومان

چوب پنبه زن

2,800,000تومان

پارو چوبی راش

350,000تومان

منقل صحرایی ساج

650,000تومان

سماوراستیل گازی

3,500,000تومان

خامه گیرچرخ شیر

18,000,000تومان

تشتک فلزی

650,000تومان

تشتک زن بطری

1,600,000تومان

تشتک آسان بازشو

240,000تومان