• زودپزعرق ساز
  • دیگ تقطیر
  • عرق ساز
  • عرق ساز
  • کندانسوربرودت
  • انواع الکل سنج

لوازم جانبی پروسه تقطیر ►◕‿◕◄

الکل سنج آلمانی

700,000تومان

الکل سنج فرانسه

100,000تومان

الکل سنج چینی

60,000تومان

ترمومانومتر

550,000تومان

ترمومترآنالوگ

420,000تومان

توری مسی1.5متری

90,000تومان

دماسنج جیوه ای

130,000تومان

دماسنج دیجیتالی

120,000تومان

ریجنت باتل

750,000تومان

ریجنت باتل

550,000تومان

ریسه مسی1متری

65,000تومان

جدید

زلال کننده

100,000تومان

سختی سنج آبTDS

130,000تومان

مزور منقاری

150,000تومان

آشپزخانه صنعتی

تشتک زن بطری

800,000تومان

تشتک زن بطری

1,100,000تومان

تشتک فلزی

55,000تومان

سماوراستیل گازی

1,700,000تومان

منقل صحرایی ساج

490,000تومان

چوب پنبه زن

1,500,000تومان

ظروف لازم درپروسه تخمیروتقطیر ► ◕‿◕ ◄

تشتک فلزی

55,000تومان

قیف پلاستیکی

60,000تومان

چیپس بلوط

120,000تومان

سیفون مایعات

150,000تومان

سیفون مایعات

210,000تومان

موم آب بندی بطری

210,000تومان

چوب یاناگت بلوط

270,000تومان

چوب یاناگت بلوط

350,000تومان

تشتک زن بطری

800,000تومان

تشتک زن بطری

1,100,000تومان

بشکه بلوط 10لیتری

6,700,000تومان

✓ابزارولوازم پروسه تخمیر ►Θ‿Θ◄

چوب پنبه18در22

70,000تومان

کربنات کلسیم

80,000تومان

شربت فروکتوز

85,000تومان

زلال کننده

100,000تومان

چوب پنبه23در30

100,000تومان

زلال کننده

120,000تومان

حذف کننده کلر

125,000تومان

اسید لاکتیک

140,000تومان

سیفون مایعات

150,000تومان

زلال کننده

170,000تومان

گلیسرین

170,000تومان

آلفا آمیلاز

200,000تومان

سیفون مایعات

210,000تومان

مخمرفرانسوی

210,000تومان

موم آب بندی بطری

210,000تومان

مالت اکسترکت

220,000تومان

پارو چوبی

220,000تومان

رازک

240,000تومان

یست اکسترکت

250,000تومان

تشتک زن بطری

800,000تومان

دیگ ودستگاه تقطیر عرق ساز ► ◕‿◕ ◄

کندانسوربرودتی زمان تقطیر ►◕‿◕◄

کویل لوله مسی

1,900,000تومان