جديدترين ها

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
 قرابه شیشه ای حصیری
مزور آفتابه ای

مزور آفتابه ای

100,000 تومان

سطلی 25 لیتر آلومینیومی
دستگاه تقطیر اجاقدار
واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

90,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

70,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

50,000 تومان

همزن و خردکن عرقگیری
همزن و خردکن عرقگیری
تبدیل مسی 2 به 1 دیگ بخار
اجاق گاز چدنی

اجاق گاز چدنی

175,000 تومان

قفل هوا

قفل هوا

50,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

90,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

70,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

45,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی ضخیم
همزن و خردکن عرقگیری
سطل پانچ استیل تفاله گیر
تقطیرنیقازان دوجداره
سماور برقی

سماور برقی

650,000 تومان

پارچه صافی تصفیه

پارچه صافی تصفیه

10,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

70,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

45,000 تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
مخمر-خمیر مایه

مخمر-خمیر مایه

30,000 تومان

سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
شیلنگ سیلیکونی ضخیم
تقطیرنیقازان دوجداره
چوب پنبه

چوب پنبه

15,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

12,000 تومان

سماور گازی

سماور گازی

560,000 تومان

 سماور گازی

سماور گازی

1,100,000 تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
متابی سولفیت پتاسیم
متابی سولفیت پتاسیم
متابی سولفیت سدیم
پارو چوبی

پارو چوبی

110,000 تومان

پارو چوبی

پارو چوبی

95,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

15,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

10,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

45,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

30,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

65,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

55,000 تومان

ترمومتر (دماسنج)

ترمومتر (دماسنج)

250,000 تومان

چربی سنج شیر(لاکتومتر )
قفل هوا

قفل هوا

40,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

290,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

85,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

55,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

45,000 تومان

الکل سنج آلمانی

الکل سنج آلمانی

350,000 تومان

ترموستات دیجیتالی
رطوبت سنج

رطوبت سنج

85,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

20,000 تومان

قفل هوا

قفل هوا

20,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

120,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

25,000 تومان

مخمر فرانسوی

مخمر فرانسوی

140,000 تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
تیغه سبزی خرد کن

تیغه سبزی خرد کن

80,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

80,000 تومان

ph متر

ph متر

280,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

120,000 تومان

فیلتر ذغال اکتیو

فیلتر ذغال اکتیو

550,000 تومان

همزن و خردکن عرقگیری
الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

60,000 تومان

الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

90,000 تومان

الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

100,000 تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

340,000 تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

550,000 تومان

کندانسور پیرکسی عرقگیری
گلابگیر اجاقدار

گلابگیر اجاقدار

600,000 تومان

گلابگیر  مسی

گلابگیر مسی

2,950,000 تومان

تقطیرنیقازان دوجداره
کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000 تومان

مزور آفتابه ای

مزور آفتابه ای

100,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

90,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

70,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

50,000 تومان

اجاق گاز چدنی

اجاق گاز چدنی

175,000 تومان

قفل هوا

قفل هوا

50,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

90,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

70,000 تومان

شیلنگ سیلیکونی

شیلنگ سیلیکونی

45,000 تومان

سماور برقی

سماور برقی

650,000 تومان

پارچه صافی تصفیه

پارچه صافی تصفیه

10,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

70,000 تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

45,000 تومان

مخمر-خمیر مایه

مخمر-خمیر مایه

30,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

15,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

12,000 تومان

سماور گازی

سماور گازی

560,000 تومان

 سماور گازی

سماور گازی

1,100,000 تومان

پارو چوبی

پارو چوبی

110,000 تومان

پارو چوبی

پارو چوبی

95,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

15,000 تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

10,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

45,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

30,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

65,000 تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

55,000 تومان

ترمومتر (دماسنج)

ترمومتر (دماسنج)

250,000 تومان

قفل هوا

قفل هوا

40,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

290,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

85,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

55,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

45,000 تومان

الکل سنج آلمانی

الکل سنج آلمانی

350,000 تومان

رطوبت سنج

رطوبت سنج

85,000 تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

20,000 تومان

قفل هوا

قفل هوا

20,000 تومان

تی دی اس متر

تی دی اس متر

120,000 تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

25,000 تومان

مخمر فرانسوی

مخمر فرانسوی

140,000 تومان

تیغه سبزی خرد کن

تیغه سبزی خرد کن

80,000 تومان

الکل سنج روسی

الکل سنج روسی

80,000 تومان

ph متر

ph متر

280,000 تومان

ذغال اکتیو

ذغال اکتیو

120,000 تومان

فیلتر ذغال اکتیو

فیلتر ذغال اکتیو

550,000 تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

60,000 تومان

الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

90,000 تومان

الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

100,000 تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

340,000 تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

550,000 تومان

گلابگیر اجاقدار

گلابگیر اجاقدار

600,000 تومان

گلابگیر  مسی

گلابگیر مسی

2,950,000 تومان

logo-samandehi

ابزار وبمستر